تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران


 اعضای هیئت مدیره:

دکتر مجید سرسنگی(رئیس هیئت مدیره)

مسلم برزگرزاده(مدیر عامل)

منیژه حکمت(نایب رئیس هیئت مدیره)

بیژن میرباقری(عضو هیئت مدیره)

وحید لک(عضو هیئت مدیره)

 بابک برزویه(عضو علی البدل)

بابک فروتنی(عضو علی البدل)

 بازرس مالی:

محسن کارگزار(بازرس اصلی)

 امیرحسین حریری(بازرس علی البدل)

 

به تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان خوش آمدید

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران در سال 1392 با هدف تهیه زمین ، ساختمان و آپارتمانهای مسکونی برای کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران تشکیل گردید و پس از تشکیل اولین مجمع عمومی هیات مدیره تعاونی از سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود .