مهلت پرداخت

 

قابل توجه اعضای تعاونی مسکن خانه ی هنرمندان ایران

 

با توجه به شرایط ویژه و فوق العاده پروژه منطقه 22 و تقاضای بسیاری از هنرمندان مبنی بر عضویت در پروژه مذکور به اطلاع می رساند آخرین مهلت برای واریز وجه توسط اعضاء، 31 خرداد ماه می باشد و بعد از تاریخ مذکور هیچگونه اولویتی برای اعضاء وجود نخواهد داشت و ظرفیت های خالی از طریق سایر هنرمندان تکمیل خواهد شد.

 

به تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان خوش آمدید

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران در سال 1392 با هدف تهیه زمین ، ساختمان و آپارتمانهای مسکونی برای کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران تشکیل گردید و پس از تشکیل اولین مجمع عمومی هیات مدیره تعاونی از سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود .