مشخصات زمین

 

ردیف

مشخصات

توضیحات

1

پلاک ثبتی

4/448

خیابان شهید اردستانی-خیابان دانش-خ آرش کمانگیر

2

مساحت عرصه قابل فروش

5711

 

3

پهنه

M114

مختلط مسکونی-تجاری-خدماتی

4

حداکثر تراکم

حداکثر 275%

1-تراکم استحقاقی: معادل 120% پایه مسکونی                                            

2-تراکم مازاد بر تراکم استحقاقی با اخذ عوارض مازاد تراکم و نیز پرداخت عوارض تغییر کاربری و عوارض پذیره طبق تعرفه های مصوب شورای اسلامی شهر تهران

5

نحوه صدور پروانه ساختمانی

1- ارائه طرح جانمایی پروژه در مجموعه سایت بلوک شهری و تصویب در کمیسیون طراحی شهری منطقه

 2- ارائه نقشه و مستندات مورد نیاز وفق ضوابط و مقررات شهرسازی                  

 3-پرداخت عوارض قانونی                                                                        4-صدور پروانه در صورت تجمیع با ملک مجاور       

6

برآورد قیمت پایه

بر اساس اقدامات سازمان املاک و مستقلات شهرداری تهران

 

به تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان خوش آمدید

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران در سال 1392 با هدف تهیه زمین ، ساختمان و آپارتمانهای مسکونی برای کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران تشکیل گردید و پس از تشکیل اولین مجمع عمومی هیات مدیره تعاونی از سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود .