نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مهلت پرداخت نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1661
مشخصات زمین نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1674

به تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان خوش آمدید

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران در سال 1392 با هدف تهیه زمین ، ساختمان و آپارتمانهای مسکونی برای کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران تشکیل گردید و پس از تشکیل اولین مجمع عمومی هیات مدیره تعاونی از سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود .