مهلت واریز قسط زمین

 

 

 

طبق مصوبه هیئت مدیره تعاونی مسکن در تاریخ  94.05.04 مقرر شد مهلت واریز وجه بابت کلیه هنرمندان اعم از افرادی که قبلا" اقدام به واریز 1.000.000 ریال نموده اند و چه افرادی که این مبلغ را واریز نکرده اند تا تاریخ 94.05.20 تمدید گردید.

 

متقاضیان جهت واریز وجه به مبلغ 150.000.000 ریال بابت قسط اول خرید زمین به شماره حساب 700788825365 بانک شهر شعبه مطهری شرقی بنام تعاونی مسکن خانه هنرمندان اقدام نمایند.

 

به تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان خوش آمدید

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران در سال 1392 با هدف تهیه زمین ، ساختمان و آپارتمانهای مسکونی برای کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران تشکیل گردید و پس از تشکیل اولین مجمع عمومی هیات مدیره تعاونی از سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود .