مهم تیر ماه

 

 

 

اطلاعیه مهم

 

با توجه به مصوبه هیئت مدیره تعاونی مسکن در تاریخ 94.03.31 در خصوص پروژه منطقه 22 و عدم تکمیل ظرفیت،بدینوسیله به کلیه هنرمندان عضو انجمن های وابسته به خانه هنرمندان می رساند جهت تکمیل ظرفیت 15 روز مهلت  واریز وجه تعیین گردیده است لذا کلیه هنرمندان که تمایل دارند در پروژه مذکور ثبت نام نمایند می بایست با اخذ معرفی نامه از انجمن مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری 94.04.15 نسبت به واریز مبلغ 1.000.000 ریال حق عضویت و 150.000.000 ریال بابت پیش پرداخت وجه خرید زمین اقدام نمایند.اعضای قبلی تعاونی نیز که تا کنون موفق به واریز 150.000.000 ریال نگردیده بودند در مهلت مقرر می توانند اقدام نمایند.

 ضمنا" کلیه افرادی که نسبت به واریز این وجه اقدام می نمایند می بایست تا پایان تیر ماه نیز مبلغ 50.000.000 ریال به حساب مربوطه واریز نمایند.

 لازم به ذکر است چنانچه در مهلت مقرر وجوه واریز نگردد امتیاز زمین از سوی شهرداری به تعاونی دیگری واگذار می گردد و این فرصت قابل تمدید نمی باشد.

  

                                                                                                   مسلم برزگرزاده

                                                                                                                    مدیرعامل

 

به تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان خوش آمدید

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران در سال 1392 با هدف تهیه زمین ، ساختمان و آپارتمانهای مسکونی برای کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران تشکیل گردید و پس از تشکیل اولین مجمع عمومی هیات مدیره تعاونی از سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود .