نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مسكن مهر 1394 نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 944
مسكن مهر نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 800
مهلت واریز قسط زمین نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1253
مهم تیر ماه نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1675
مهم تیر ماه نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1310
صورتجلسه مجمع نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1457
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1258
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1412
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 829
آگهی مجمع عمومی عادی (نوبت اول) نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 974

به تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان خوش آمدید

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران در سال 1392 با هدف تهیه زمین ، ساختمان و آپارتمانهای مسکونی برای کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران تشکیل گردید و پس از تشکیل اولین مجمع عمومی هیات مدیره تعاونی از سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود .