نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مسكن مهر 1394 نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 878
مسكن مهر نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 736
مهلت واریز قسط زمین نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1195
مهم تیر ماه نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1613
مهم تیر ماه نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1234
صورتجلسه مجمع نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1355
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1221
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1374
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 786
آگهی مجمع عمومی عادی (نوبت اول) نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 932

به تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان خوش آمدید

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران در سال 1392 با هدف تهیه زمین ، ساختمان و آپارتمانهای مسکونی برای کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران تشکیل گردید و پس از تشکیل اولین مجمع عمومی هیات مدیره تعاونی از سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود .