نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مسكن مهر 1394 نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 802
مسكن مهر نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 672
مهلت واریز قسط زمین نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1124
مهم تیر ماه نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1538
مهم تیر ماه نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1164
صورتجلسه مجمع نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1298
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1170
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1328
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 744
آگهی مجمع عمومی عادی (نوبت اول) نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 887

به تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان خوش آمدید

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران در سال 1392 با هدف تهیه زمین ، ساختمان و آپارتمانهای مسکونی برای کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران تشکیل گردید و پس از تشکیل اولین مجمع عمومی هیات مدیره تعاونی از سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود .