نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مسكن مهر 1394 نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1011
مسكن مهر نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 878
مهلت واریز قسط زمین نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1317
مهم تیر ماه نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1741
مهم تیر ماه نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1391
صورتجلسه مجمع نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1507
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1303
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1457
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 876
آگهی مجمع عمومی عادی (نوبت اول) نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1020

به تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان خوش آمدید

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران در سال 1392 با هدف تهیه زمین ، ساختمان و آپارتمانهای مسکونی برای کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران تشکیل گردید و پس از تشکیل اولین مجمع عمومی هیات مدیره تعاونی از سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود .