اخبارمسكن مهر 1394

اطلاعيه با توجه به مصوبه هيئت مديره تعاوني مسكن و توافق انجام شده با شركت تعاوني فرهنگ و هنر ايرانيان تعداد 50 واحد مسكوني آماده تحويل در متراژ 76 متر جهت اعضاء تعاوني در نظر گرفته شده است. شرايط آپارتمان : متراژ 76 متر مربع قيمت آپارتمان 680.000.000 ريال آپارتمان ساخته شده و آماده تحويل مي باشد شرايط پرداخت : پرداخت نقدي 250.000.000 ريال وام تعاوني 24 ماهه 130.000.000 ريال وام بانكي با كارمزد 4 درصد 300.000.000 ريال شرايط تحويل: با پر

ادامه مطلبمسكن مهر

اطلاعيه مهر 1394 با توجه به مصوبه هيئت مديره تعاوني مسكن و توافق انجام شده با شركت تعاوني فرهنگ و هنر ايرانيان تعداد 50 واحد مسكوني آماده تحويل در متراژ 76 متر جهت اعضاء تعاوني در نظر گرفته شده است. شرايط آپارتمان : متراژ 76 متر مربع قيمت آپارتمان 680.000.000 ريال آپارتمان ساخته شده و آماده تحويل مي باشد شرايط پرداخت : پرداخت نقدي 250.000.000 ريال وام تعاوني 24 ماهه 130.000.000 ريال وام بانكي با كارمزد 4 درصد 300.000.000 ريال شرايط تحو

ادامه مطلبمهلت واریز قسط زمین

طبق مصوبه هیئت مدیره تعاونی مسکن در تاریخ 94.05.04 مقرر شد مهلت واریز وجه بابت کلیه هنرمندان اعم از افرادی که قبلا" اقدام به واریز 1.000.000 ریال نموده اند و چه افرادی که این مبلغ را واریز نکرده اند تا تاریخ 94.05.20 تمدید گردید. متقاضیان جهت واریز وجه به مبلغ 150.000.000 ریال بابت قسط اول خرید زمین به شماره حساب 700788825365 بانک شهر شعبه مطهری شرقی بنام تعاونی مسکن خانه هنرمندان اقدام نمایند.

ادامه مطلبمهم تیر ماه

اطلاعیه مهم با توجه به مصوبه هیئت مدیره تعاونی مسکن در تاریخ 94.03.31 در خصوص پروژه منطقه 22 و عدم تکمیل ظرفیت،بدینوسیله به کلیه هنرمندان عضو انجمن های وابسته به خانه هنرمندان می رساند جهت تکمیل ظرفیت 15 روز مهلت واریز وجه تعیین گردیده است لذا کلیه هنرمندان که تمایل دارند در پروژه مذکور ثبت نام نمایند می بایست با اخذ معرفی نامه از انجمن مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری 94.04.15 نسبت به واریز مبلغ 1.000.000 ریال حق عضویت و 150.000.000 ر

ادامه مطلبمهم تیر ماه

اطلاعیه مهم با توجه به مصوبه هیئت مدیره تعاونی مسکن در تاریخ 94.03.31 در خصوص پروژه منطقه 22 و عدم تکمیل ظرفیت،بدینوسیله به کلیه هنرمندان عضو انجمن های وابسته به خانه هنرمندان می رساند جهت تکمیل ظرفیت 15 روز مهلت واریز وجه تعیین گردیده است لذا کلیه هنرمندان که تمایل دارند در پروژه مذکور ثبت نام نمایند می بایست با اخذ معرفی نامه از انجمن مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری 94.04.15 نسبت به واریز مبلغ 1.000.000 ریال حق عضویت و 150.000.000 ر

ادامه مطلب

اطلاعیه هامهلت پرداخت

قابل توجه اعضای تعاونی مسکن خانه ی هنرمندان ایران با توجه به شرایط ویژه و فوق العاده پروژه منطقه 22 و تقاضای بسیاری از هنرمندان مبنی بر عضویت در پروژ

ادامه مطلبمشخصات زمین

ردیف مشخصات توضیحات 1 پلاک ثبتی 4/448 خیابان شهید اردستانی-خیابان دانش-خ آرش کمانگیر 2 مساحت عرصه قابل فروش 5711 3 پهنه M114 مختلط مسکونی-تجاری-خدمات

ادامه مطلبمهلت پرداخت

قابل توجه اعضای تعاونی مسکن خانه ی هنرمندان ایران با توجه ب


مشخصات زمین

ردیف مشخصات توضیحات 1 پلاک ثبتی 4/448 خیابان شهید اردستانی-

سایت های مرتبط

 

 

 

به تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان خوش آمدید

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران در سال 1392 با هدف تهیه زمین ، ساختمان و آپارتمانهای مسکونی برای کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران تشکیل گردید و پس از تشکیل اولین مجمع عمومی هیات مدیره تعاونی از سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود .